Protecţia Consumatorilor

Autoritatea abilitată cu funcţii de protecţie a consumatorilor în Republica Moldova:

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor

Adresa: mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 78

Tel.: 022 74-14-64

Email: consumator@apc.gov.md

www.consumator.gov.md


Examinarea reclamaţiei se efectuează la prezentarea bonului de casă, sau a unui alt document care confirmă faptul cumpărării produsului sau prestării serviciului.